Tvari mokykla 2030

Tvarumo pokyčiai tampa įprasta mokyklos gyvenimo dalimi. Mokykla yra puiki terpė skleistis tvarumo idėjoms. Tvaresnėje aplinkoje vaikai ne tik geriau mokosi, bet ir daugiau laiko nori leisti mokykloje, jos pastate ar lauko erdvėse. Pokyčiai mokyklose gali tapti tvarumo iniciatyvomis gyvenviečių, miestų bendruomenėms.

Darbotvarkė „Tvari mokykla 2030“ – tai priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams, įgalinantiems mokyklų bendruomenes tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Pagėgių savivaldybės mokyklos – Pagėgių lopšelis-darželis ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija įsivertino savo veiklas, vadovaujantis Tvarių mokyklų įsivertinimo vadovu: https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/Tvari%20mokykla_vadovas_2024_3.pdf 

Darbotvarkė „Tvari mokykla 2030” ir jos įgyvendinimo gairės 

Pagėgių savivaldybėje Tvarių mokyklų veiklą koordinuoja Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Zinovjevienė, tel. +370 441 70417, el. paštas l.zinovjeviene@pagegiai.lt 

Išsamesnė informacija: https://www.lmnsc.lt/naujiena/linesa-skelbia-nauja-darbotvarke-tvari-mokykla-2030/ 

Pagėgių savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

žalia
Dalintis
Skip to content