Startuoja projektas “Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione” Nr. 07-018-P-0001

logoPagėgių savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Pagėgių Neįgaliųjų draugija pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas).

Socialinių įgūdžių ugdymas palaikymas ir /ar atkūrimas socialinėse dirbtuvėse:

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Koks projekto tikslas?

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir(ar) psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Projektas skirtas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir/ar psichikos negalią. Pagal projektą teikiamos SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ paslaugos.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Viena iš suplanuotų paslaugų yra psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų atvejo vadyba. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje, skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas, mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju, užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Kas galės pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Atvejo vadybos paslauga galės pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatyta psichinė ir (ar) intelekto negalia ir kurie turi nuo 0 iki 55 proc. dalyvumo lygį (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis) ir kurių problemų negali išspręsti viena institucija ar viena sistema ir kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba.

Asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Partnerių, teikiančių socialinių dirbtuvių paslaugą, sąrašą galite rasti internete adresu https://pertvarka.lt/paslaugos/socialines-dirbtuves/

Dalintis
Skip to content