Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija dalyvaus projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“

teleskopasPagėgių savivaldybės administracija 2024 m. balandžio 28 d. sudarė su Nacionaline švietimo agentūra Jungtinės veiklos sutartį Nr. UPM1-8 „Dėl  2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimo“.

Projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ veiklomis siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekto veiklos:

  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Plačiau apie projektą: https://shorturl.at/FnUPY


Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Dalintis
Skip to content