Pasirašyta projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pagėgių savivaldybėje“ finansavimo sutartis

logoPagėgių savivaldybės administracija kartu su partneriu VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ pradeda vykdyti projekto Nr. 09-010-P-0030 „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pagėgių savivaldybėje“ (toliau – Projektas) veiklas.

2024 m. gegužės 30 d. pasirašyta Projekto finansavimo sutartis, kuris pagal 2022‒2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ skirtomis 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis, bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšomis yra finansuojamas 100 proc.

Projektui skiriamos lėšos 71 071,95 Eur, iš jų EGADP subsidijos lėšos – 58 737,14 Eur ir VB lėšos, skirtos PVM finansuoti – 12 334,81 Eur.

Projekto vykdytoja – Pagėgių savavaldybės administracija.

Projekto partneris – VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“, turinti ASPN mobilią komandą ir teikiantis ambulatorines slaugos paslaugas namuose (toliau –ASPN).

Projekto tikslas – gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Pagėgių savivaldybėje.

Projektu sprendžiama problema – Pagėgių savivaldybėje yra didelis poreikis ASPN teikimui, kadangi daugelis sunkiai vaikščiojančių pacientų, neįgalių, vyresnio amžiaus dėl nejudrumo negali/ neturi galimybių atvykti į Pagėgių m. veikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas tiek ambulatorinių paslaugų gavimui (žaizdų perrišimui ir priežiūrai, pragulų priežiūrai, injekcijoms, lašelinėms infuzijoms, kraujo paėmimui tyrimams, kateterių įvedimui/ pakeitimui, kraujospūdžio matavimui, cukraus kiekio, deguonies įsisavinimo kraujyje nustatymui, EKG užrašymui, kineziterapijos paslaugoms ir kt.), tiek šeimos medicinos paslaugų gavimui.

Projekto tikslinė grupė – Pagėgių savivaldybės bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės. Bendra tikslinės grupės apimtis 748 asmenys.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta medicininė ir kita įranga (fonendoskopai, infuzomatai, mobilusis elektrokardiografas, tonometrai akispūdžiui matuoti, termometrai, gleivių siurbiklis, otoskopai, kraujospūdžio matavimo aparatai, pulsoksimetrai, matuokliai – gliukozės kiekiui ir kraujo krešumo rodikliui nustatyti, nešiojamai kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kt.) bei padidinto pravažumo elektromobilis, taip modernizuojant projekto partnerio infrastruktūrą ir pajėgumus, reikalingus ASPN teikimui, kad būtų užtikrintas kokybiškas paslaugų pasiekiamumas visoje Pagėgių savivaldybės teritorijoje pacientams namuose, kuriems ši paslauga yra būtina.

Projekto rezultatais tikimasi padidinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą asmens namuose, sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, išsaugoti asmens savarankiškumą, apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo, atsižvelgiant į asmens ir jo šeimos poreikius, valstybės finansines galimybes.

Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2025 m. gegužės 31 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content