VYKDOMAS PROJEKTAS „ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA − SĄLYGA EFEKTYVIAM PAGĖGIŲ IR SOVETSKO VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR PILIEČIŲ DIALOGUI“

Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. balandžio 20 d. pasirašė sutartį NR. 1S-143 su Jungtiniu Techniniu Sekretoriatu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija dėl projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“, Nr. LT-RU-2-058, finansavimo.

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji)).

Projekto partneris – Sovetsko miesto administracija (partneriai).

Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovė – Ilona Drukteinienė.

Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko savivaldybėse, kadangi tai yra būtina sąlyga geresniam vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui.

Projekto rezultatai bus pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Pagėgių savivaldybės posėdžių salės remontas, įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka gyventojams bus sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius, planuojama atnaujinti Pagėgių savivaldybės internetinę svetainę.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308 426.20 Eur., Sovetsko apskrities savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 194 858.00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėn.

 Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį. 

Programos interneto svetainėhttp://eni-cbc.eu/lr/en/projects/650

Dalintis
Skip to content