ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ Nr. J08-CPVA-V-02-0001 finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.

Projekto tikslas – paskatinti savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą.

Siekiant spręsti Tauragės regiono savivaldybėms aktualias problemas (mažas investicinis patrauklumas ir su juo susijęs gerai apmokamų darbo vietų trūkumas, neišvystyta, nepatraukli viešojo susisiekimo sistema, neužtikrinamos vyresnio amžiaus gyventojų poreikius atitinkančios paslaugos, specialiųjų poreikių turintiems vaikams neužtikrinamas paslaugų prieinamumas, nesukurta netaršioms transporto priemonėms reikiama infrastruktūra) bei prisidėti prie gyvenimo kokybės augimo bei paskatinti investicijų pritraukimą Tauragės regione buvo parengta funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija.

Projektu bus įgyvendinta 17 funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijoje numatytų veiksmų: bus pagerintas funkcinės zonos savivaldybių investicinis patrauklumas – įrengta ir modernizuota pramoninių teritorijų infrastruktūra Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės miestuose, įrengta Tauragės pramonės rajono jungtis su magistraliniu keliu A12, bus sukurta integruota regioninė viešojo transporto sistema ir įdiegta elektroninio bilieto sistema, rekonstruotos Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotys, įsigyti 5 elektriniai autobusai Jurbarke ir Šilalėje; taip pat bus pagerintas paslaugų prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms, pritaikant nenaudojamas patalpas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei bei Bijotuose įrengiant senelių globos namus; vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, sukuriant paslaugų teikimui reikalingą Jurbarko darželio – mokyklos „Ąžuoliukas“ infrastruktūrą, sukuriant elektrinių automobilių, o tuo pačiu – ir elektrinių autobusų įkrovimo infrastruktūrą Tauragėje, Jurbarke ir Pagėgiuose.

Pagėgių mieste bus:

 • Pastatyta ir kapitaliai suremontuota gatvių infrastruktūra Pagėgių pramoninėje zonoje – pagal rengiamą techninį projektą bus kapitaliai remontuojama Pagėgių miesto Pramonės g., atliekama Draugystės g. statyba ir įrengiami Pramonės g. ir Draugystės g. inžineriniai tinklai (vandentiekis, nuotekos, gatvių apšvietimas, transformatorinė pastotė su tinklais).
 • Rekonstruota autobusų stotis Pagėgių mieste – pagal rengiamą techninį projektą numatoma pastatyti autobusų stotį Pagėgių mieste Vilniaus g. 29, iškelti nuotekų tinklus, sutvarkyti aplinkinę teritoriją, apželdinti, įrengti mažąją architektūrą.
 • Įrengta elektrinių automobilių krovimo stotelės Pagėgių mieste – pagal rengiamą techninį projektą autobusų stoties teritorijoje Pagėgių mieste Vilniaus g. 29 bus įrengtos 2 elektrinių automobilių krovimo stotelės.
 • Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės perkėlimas iš reikalavimų neatitinkančių patalpų į Pagėgių PSPC pastato nenaudojamas patalpas – numatoma atlikti kapitalinį šiuo metu nenaudojamų patalpų remontą ir  jas pritaikyti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimui.

Tikimasi, kad šių veiksmų įgyvendinimas sudarys galimybes ne tik kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas, bet ir sudarys didesnes galimybes funkcinės zonos gyventojams rinktis ir/ar keisti darbo vietas, tokiu būdu sudarant prielaidas spartesniam nei vidutiniškai šalyje darbo užmokesčio augimui. Taip pat bus sukurta tvari regiono judumo sistema, sudaranti sąlygas pasiekti darbo vietas ir paslaugų teikimo vietas, bei atliepiant šiandienos poreikius bus pagerintas paslaugų prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

 • Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  2020-01-06
 • Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31

Projekto finansavimas:

 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų(Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo)     lėšos– 10 213 910,53 Eur
 • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 901 227,40 Eur
 • Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 2 857 030,39 Eur
 • Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos– 2 443 258,06 Eur
 • Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos– 1 035 415,62 Eur
 • Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšos– 2 466 410,00 Eur
Dalintis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Skip to content