KVIEČIAME DALYVAUTI SUSITIKIME DĖL PILOTINIO PROJEKTO „TAURAGĖ +“

Rugpjūčio 20 d. (antradienį)  Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyks susitikimas su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) konsultantais, Gediminu Česoniu ir Romualdu Stankaičiu, kurie pateiks informaciją apie pilotinį projektą „Tauragė +“.

Susitikimo metu ekspertai aptars pagrindines viešųjų paslaugų pagal atskiras sritis teikimo problemas bei galimus sprendimo būdus (pvz. darbuotojų trūkumas, netinkama infrastruktūra ir pan.). Aptariant problemas, dėmesys bus skirtas aptarti savivaldybės patrauklumo gyventi ir dirbti, ypatingai akcentuojant patrauklumą jaunimui, klausimus. Po susitikimų bus sudėliota regiono problematiką ir apibendrinti pasiūlymai. Susitikimo metu diskusijų temos planuojamos pagal atskiras sritis ir laiką.

Susitikimų temos ir laikas:

  • 9:30 – 11:00 Švietimas (formalus ir neformalus) ir kultūra;
  • 11:00 – 12:00 Socialinės paslaugos ir sveikatos priežiūra;
  • 13:00 – 14:00 Savivaldybės administravimas (administracija ir jai pavaldžių įstaigų administracijos), kitos viešosios paslaugos (pvz. priešgaisrinė apsauga, viešoji tvarka ir kt.);
  • 14:00 – 15:00 Savivaldybės, kaip gyvenamosios ir darbo vietos, (ne)patrauklumas, atskirai išskiriant jaunimo poreikius .

Susitikimas atviras visuomenei, todėl maloniai kviečiame dalyvauti visus, kurie turi idėjų ir pasiūlymų bei nori daugiau sužinoti apie šį pilotinį projektą.

„Tauragė +“ – Tauragės apskrities pilotinis projektas, kuriuo siekiame įgyvendinti Lietuvos regioninės politikos tikslą, sudaryti orias, aktyvias, saugias, sveikas ir patrauklias gyvenimo ir darbo prielaidas regione. Kadangi Pagėgių savivaldybė yra Tauragės apskrities sudėtyje, įgyvendinant šį projektą yra svarbus ir Pagėgių savivaldybės indėlis.

Pagėgių savivaldybės informacija

Dalintis
Skip to content