Archyvas

Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams”

Šių metų liepos mėnesį Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos lėšomis. Bendra projekto vertė – 5 620,00 eurų, iš jų 5 000,00 eurų sudaro paramos lėšos. Kita dalis – 620,00 eurų 11 % paramos skyrė Pagėgių savivaldybė. …

Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą “Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams” Skaityti daugiau »

esfivp-i-1

Informacija apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų jų ribų schemas ir Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro 2002m. gruodžio 20d. įsakymo nr.652 pakeitimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsnių nuostatomis, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 “Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo“, Gamtos paveldo objektų schemų …

Informacija apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų jų ribų schemas ir Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro 2002m. gruodžio 20d. įsakymo nr.652 pakeitimo projektą Skaityti daugiau »

Skip to content