Pristatyta piliečių dalyvavimo rengiant ir priimant sprendimus vietos savivaldos lygmeniu koncepcija

45werĮgyvendinant projekto Nr. LT-RU-2-058 „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ numatytas veiklas sausio 14 dieną Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje pristatyta piliečių dalyvavimo rengiant ir priimant sprendimus vietos savivaldos lygmeniu koncepcija.

Koncepciją parengė ir pristatė Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Rimantas Dapkus. Pristatyme dalyvavo Pagėgių savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, bendruomenių atstovai,  suformuotų projekto valdymo (MG)  ir darbo (WG) grupės nariai, projekto darbuotojai, projekto partneriai – Sovetsko miesto administracijos atstovai.

Parengta projekto koncepcija  bus pagalbinė priemonė rengiant naujus projektus. Joje numatytos priemonės, kurios padės gyventojams aktyviau dalyvauti sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus, stiprins vietos demokratiją ir pilietinę visuomenę bei prisidės prie visuomenei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Piliečių dalyvavimas yra vienas iš demokratinės valstybės valdymo būdų, kuris suteikia teisę valstybės gyventojams dalyvauti ir atstovauti tautą, jos interesus ir lūkesčius.  Piliečių visuomenės įgalinimas viešajame valdyme remiasi bendrų iniciatyvų, sprendimų ir jų įgyvendinimo aspektais, siekiant suformuoti abipusę priklausomybę tarp visų sektorių (viešojo, privataus ir visuomenės).

Informacinės komunikacinės technologijos šiuo metu yra viena iš svarbiausių piliečių dalyvavimo politikoje priemonių. Atlikto fokus grupės tyrimo rezultatai rodo, jog susitikimai su Meru, Tarybos nariais, Savivaldybės vadovais bei specialistais, kurių metu aptariamos ir sprendžiamos gyventojų problemos vietos lygmeniu, taip pat yra labai svarbūs ir skatina piliečių dalyvavimą priimant sprendimus. Labai palankiai arba teigiamai vertinamos šio projekto dėka įdiegtos techninės priemonės ir organizacinės pastangos, skirtos Tarybos posėdžiams stebėti  ir piliečiams dalyvauti sprendimų priėmimų procese. Iki pandemijos savivaldybės vadovai dažniau lankydavosi bendruomenėse, pabrėžiama, jog kontaktinis bendravimas yra labai svarbus piliečiams. Vyresnio amžiaus gyventojai menkai naudojasi internetiniame savivaldybės puslapyje pateikiama informacija, todėl siūloma viešinti gyvenvietėse esančiose skelbimų lentose, kartą per mėnesį lankytis mažose gyvenvietėse ir informuoti gyventojus bei gauti grįžtamąjį ryšį. Piliečiai galėtų aktyviau įsitraukti  rengiant ir priimant sprendimus dalyvaudami rengiamose edukacinėse veiklose, seminaruose, kitose iniciatyvose.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (pagal Europos kaimynystės priemonę) – 264 340.38 Eur ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis (10 %) – 29371.16 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 293 711.54 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Parengta pagal projekto Nr. LT-RU-2-058 pateiktą informaciją

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį. 

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/en

Dalintis
Skip to content