Kviečiame dalyvauti mokyklų edukacinių erdvių konkurse

Kviečiame ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas dalyvauti Mokyklų edukacinių erdvių konkurse.

Konkurso tikslas – aktyvinti Mokyklų  edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procese, įtraukiant į veiklas Mokyklos bendruomenę.

Konkurse dalyvaujančios mokyklos iki 2022 m. gegužės 13 d. užpildo dalyvio anketą ir pateikia ją konkurso Koordinatorei Loretai Zinovjevienei,  el. p. l.zinovjeviene@pagegiai.lt

Konkurso nuostatai.

Dalintis
Skip to content