D. Alkimavičienė neteisėtai paskirta laikinai eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Gegužės 6 dieną įvykusiame  Pagėgių savivaldybės tarybos 38-ame posėdyje devyni tarybos nariai (E. Kuturys, R. Kelneris, R. Valančienė, J. Žuklija, R. Špečkauskas, A. Bušniauskas, V. Gorodeckis, A. Zongailienė, R. Mažutis) pritarė tarybos nario E. Kuturio inicijuotam sprendimui – atleisti administracijos direktorių V. Komskį iš užimamų pareigų ir paskirti laikinai eiti administracijos direktoriaus pareigas Stoniškių seniūnijos seniūnę D. Alkimavičienę.

Po posėdžio Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius raštu kreipėsi į vyriausybės atstovą Klaipėdos ir Tauragės apskritims dėl priimto sprendimo teisėtumo.

Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 3 dalyje pažymima, kad „<…> tol, kol savivaldybės administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas nepaskirti, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio tarybos nario siūlymu savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.<…>“. Tai reiškia, kad posėdžiui pirmininkaujantis asmuo, šiuo konkrečiu atveju, tarybos narys E. Kuturys,  negalėjo siūlyti valstybės tarnautojo į minėtas pareigas.

Gegužės 10 dieną gautas oficialus vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskritims teikimas „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 3 punkto panaikinimo“. Teikime nurodoma, kad D. Alkimavičienės paskyrimas laikinai eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas neturi teisinio pagrindo.

Vyriausybės atstovo teikimu Pagėgių savivaldybės taryba įpareigojama artimiausiame tarybos posėdyje svarstyti priimto sprendimo 3 punkto, kuriuo paskirta  D. Alkimavičienė, panaikinimo klausimą, kartu su juo ir sprendimo 4 punkto, kuriuo D. Alkimavičienei  paskirtas 40 proc. priedas prie jos pareiginės algos, panaikinimo klausimą.

Dalintis
Skip to content