Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 41-asis posėdis

2022 m. gegužės 26 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 41-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai vyks:

Ekonomikos ir finansų – 2022 m. gegužės 24 d. 15.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos  – 2022 m. gegužės 25 d. 13.00 val.

Teritorijų ir strateginio planavimo- 2022 m. gegužės 25 d. 15.00 val.

 Posėdžio klausimai

Darbotvarkė:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 41-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-115 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 3. T1-114Dėl Valdemaro Dikmono paskyrimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriumi“.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 4. T1-75 „Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė,  Finansų skyriaus vedėja.
 5. T1-87 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė,  Finansų skyriaus vedėja.
 6. T1-58 „Dėl valstybės turto nurašymo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 7. T1-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 8. T1-67 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 9. T1-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 10. T1-83 „Dėl karvidės, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 11. T1-102 „Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 12. T1-105 „Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 13. T-47„Dėl  Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos ir Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 14. T1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 15. T1-62 „Dėl Pagėgių savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 16. T1-63Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 17. T1-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 18. T1-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 19. T1-88 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2022−2023 mokslo metams nustatymo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 20. T1-89 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 21. T1-94 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 22. T1-97 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų  pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 23. T1-55„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos  2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėjas – Ričardas Mažutis, Pagėgių savivaldybės tarybos narys.
 24. T1-81 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitos“
  Rengėja – Aušra Motuzienė, Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 25. T1-60 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras” 2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė,  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 26. T1-85 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja –Rasa Žuklijūtė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 27. T1-107 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Edgaro Kuturio atšaukimo iš Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos“.
  Rengėja –Rasa Žuklijūtė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 28. T1-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“.
  Rengėja –Rasa Žuklijūtė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 29. T1-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo 2022 metams patvirtinimo“.
  Rengėjas – Remigijus Lukošius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
 30. T1-79 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių esminio pagerinimo ir paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, 2022−2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“.
  Rengėjas – Remigijus Lukošius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
 31. T1-103 „Dėl saulės elektrinių išdėstymo Pagėgių savivaldybės Pagėgių ir Stoniškių seniūnijų žemės sklypuose specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 32. T1-91 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras”2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –Kristina Tutlienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės gydytoja).
 33. T1-65Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo“.
  Rengėja –Kristina Tutlienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės gydytoja).
 34. T1-71 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
  Rengėja – Kristina Tutlienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės gydytoja).
 35. T1-72Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimo Nr. T-151 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės gydytoja).
 36. T1-77 „Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja (savivaldybės gydytoja).
 37. T1-106 „Dėl globos centro veiklos finansavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėja – Irena Kentrienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
 38. T1-95 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
  Rengėja – Birutė Danielienė,  Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.
 39. T1-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėjas – Dainius Kinderis, Pagėgių savivaldybės kontrolierius.
 40. T1-98 „Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą ,,Pagėgių savivaldybės asociacijos ,,Žukų melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Vilkyškių kadastro vietovėje““.
  Rengėjas – Algirdas Uselis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
 41. T1-99 Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą ,,Pagėgių savivaldybės asociacijos ,,Mažupės melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Vilkyškių kadastro vietovėje““.
  Rengėjas – Algirdas Uselis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
 42. T1-104 „Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą ,,Pagėgių savivaldybės ,,Plaškių polderio melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalis melioracijos statinių rekonstravimas““.
  Rengėjas – Algirdas Uselis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
 43. T1-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022–2024 metų korupcijos prevencijos  programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
  Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė.
 44. T1-84 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 45. T1-80„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Inga Kuzmarskienė, Mero patarėja.
 46. T1-90 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja
Dalintis
Skip to content