Savivaldybėje lankėsi karo komendantas

Gegužės 31 dieną Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius susitiko su Pagėgių savivaldybei priskirtais Lietuvos kariuomenės karininkais – Lietuvos kariuomenės karo komendantu majoru Donatu Baroniūnu ir karo komendanto pavaduotoju vyresniuoju leitenantu Alvydu Mikašausku.

Prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje Lietuvoje aktyviau ėmė formuotis karo komendantų struktūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu ir siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp ginkluotųjų pajėgų ir savivaldybės administracijos karo padėties metu Pagėgių savivaldybei priskirti du Lietuvos kariuomenės karininkai.

Karo komendantai bus tarpininkai tarp kariuomenės ir savivaldybės administracijos. Karo atveju komendantas koordinuos Savivaldybės strateginių objektų apsaugą, komunalinių paslaugų užtikrinimą gyventojams, komendantui taip pat bus pavesta skelbti komendanto valandą ir užtikrinti jos vykdymą.

Dalintis
Skip to content