Norvegijos patirtis skatinant tarpinstitucinę partnerystę

VšĮ „Lietuvos regioninių tyrimų institutas“ kartu su 10-čia Lietuvos partnerių ir dviem Norvegijos partneriais – Vestland apskrities administracija bei Hardangerio penkių savivaldybių regiono plėtros taryba – įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“.

Projekto tikslas – vietos savivaldos ir regioniniu lygmeniu veikiančių vietos bendruomenių narių pilietinio aktyvumo ir lyderių gebėjimų stiprinimas bei piliečių skatinimas įsitraukti į tarp institucines partnerystes su vietos valdžia, verslu ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, stiprinant demokratiją ir gerinant gyvenimo kokybę.

2022 m. birželio 25 – liepos 4 dienomis darbo vizito Norvegijos Karalystėje metu Lietuvos delegacijos atstovai susitiko su Norvegijos Karalystės centrinės valdžios (Norvegijos Karalystės Vietinės valdžios ir modernizavimo ministerija, Oslas), regioninės valdžios (Vestland apskrities administracija, Vestland fylkeskommune, padaliniai Leikangeryje ir Bergene, Hardangerio regiono (penkių savivaldybių) plėtros taryba, Hardangeris) bei vietinės valdžios atstovais.

Susitikimų metu buvo semiamasi patirties, kaip skatinti tarpinstitucinę partnerystę tarp vietos valdžios, vietos bendruomenių ir pačių piliečių, kokie yra taikomi skirtingų interesų derinimo modeliai, didinantys demokratiją, palaikantys pilietines iniciatyvas ir didinantys gyventojų įsitraukimą į vietos politiką, diskutuota, kaip efektyvinti pilietines iniciatyvas savivaldos ir regioniniu lygmeniu.

Vizitą organizavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas Rimantas Dapkus. Vizito metu Pagėgių savivaldybei atstovavo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė, mero patarėja Inga Kuzmarskienė, VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkė Kristina Bardauskienė.

Dalintis
Skip to content