Kviečiame teikti paraiškas dėl studijų rėmimo

Nuo 2022 m rugpjūčio 25 d. iki 2022 rugsėjo 15 d. Pagėgių savivaldybės gyventojai – dieninių studijų studentai gali teikti prašymą Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui dėl studijų rėmimo. Prašymus gali teikti tie asmenys, kurie atitinka nuostatuose nurodytas sąlygas Prašymai teikiami adresu: Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai. Reikalingi dokumentai pateikimui:

  1. Prašymas;
  2. Pažyma (originalas) apie mokymąsi aukštojoje mokykloje.
  3. Asmens dokumento kopija.

Studentas turi būti iš mažas pajamas gaunančios šeimos (pateikti tai įrodančius dokumentus).

Dalintis
Skip to content