Ropkojų parapijos klebonas minėjo 25-erių metų kunigystės sukaktį

Lapkričio 15 dieną jaukioje Ropkojų Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje vyko šios parapijos klebono kun. relig. m. mgr. Tomo Domarko 25-erių metų kunigystės sukakties iškilmė. Padėkos Šv. Mišias aukojo Jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Šv. Mišių metu klebonas T. Domarkas atnaujino kunigystės įžadus. Po Šv. Mišių, kartu su klebono artimaisiais, dvasininkais ir parapijiečiais, sveikinimo žodį tarė Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė, Natkiškių seniūnijos seniūnė Vilyta Sirtautienė. Klebonui linkėta Dievo palaimos ir pagalbos kiekviename gyvenimo žingsnyje, gražios bendrystės ir bendrų darbų su parapijos bendruomene, kad nuoširdi tikinčiųjų malda suteiktų drąsos, ištvermės ir kilnumo įgyvendinant naujus sumanymus.

Dalintis
Skip to content