Pagėgių savivaldybėje sėkmingai įgyvendintas tarptautinis projektas

sd3ePagėgių savivaldybės administracija kartu su Dobrzyniewo Duże valsčiumi (Lenkijos Respublika) įgyvendino projektą „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“ (Projekto Nr. LT-PL-5R-348), kurio sutartis su LR Vidaus reikalų ministerija buvo pasirašyta 2021 m. vasario 4 d. Projekto tikslas – stiprinti viešąjį administravimą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Dobrzynievo Duže valsčiaus ir Pagėgių savivaldybės, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę didinant žmonių saugumo jausmą PL-LT pasienio regione.

Projekto rezultatai pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Įgyvendinus projektą tikimasi sustiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti ištikus krizinei situacijai, turėti pastatą, pritaikytą krizių suvaldymui. Vėliau šis pastatas bus naudojamas kaip laikinas socialinis būstas socialinės rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto, taip pat bus galimybė perkelti krizių centrą į suremontuoto pastato dalį. Įsigyta speciali daugiafunkcinė kompaktiška miesto valymo transporto priemonė su būtinu cheminių priemonių rinkiniu, įsigyta kitų specialiųjų priemonių: kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių, profesionalus 3D spausdintuvas medicininei įrangai (skydeliams) spausdinti.

Projekto įgyvendinimo metu vyko bendros veiklos, kurios buvo skirtos vaikams (5 renginiai) bei prevencijos ir sąmoningumo ugdymo suaugusių (7 renginiai) mokymams, senyvo amžiaus, socialiai remtinų ir socialinės atskirties gyventojų įgūdžių tobulinimui (8 renginiai). Taip pat surengtos dvi konferencijos – atidarymo ir uždarymo.

„Įgyvendintas projektas buvo orientuotas į krizių ir pandemijos valdymą, šio projekto dėka įsigyta įranga ir priemonės, besąlygiškai reikalingos krizių ar pandemijos atvejams suvaldyti. Būti pasiruošus tokiems atvejams labai svarbu, tai parodė prieš kelerius metus netikėtai užklupusi pandemija. Taip pat labai svarbu, kad nesant krizės ar pandemijos, įsigytą įrangą, priemones ir kt. galima naudoti gyventojų gyvenimo kokybės bei saugumo gerinimui. Kaip pavyzdžiui, suremontuotas ir pritaikytas patalpas krizinei situacijai suvaldyti, nesant krizei ar pandemijai, bus galima naudoti kaip laikiną socialinį būstą socialinės rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto.“ – teigia Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius.

Bendra projekto vertė – 997 944,65 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ).  Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai: 502 995,35 Eur paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85%): 427 546,04 Eur, Pagėgių savivaldybės indėlis (15%): 75 449,31 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Už informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ši informacija atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Dalintis
Skip to content