Pagėgių savivaldybėje sėkmingai įgyvendintas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001)

ty78962019 m. lapkričio 25 d. Pagėgių savivaldybė pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru, Koordinaciniu centru ,,Gilė“ ir VšĮ Socialinių inovacijų centru  dėl projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.          

2022 m. gruodžio mėnesio duomenimis projekto veiklose dalyvavo 121 asmuo, iš jų 28 dalyviai buvo nukreipti į įdarbinimą subsidijuojant, 43 dalyviai sudalyvavo bandomojoje praktikoje, 16 asmenų sudalyvavo vilnos vėlimo, dekupažo, siuvimo ir drabužių atnaujinimo mokymuose. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį įsidarbino 36 asmenys.

Projektą įgyvendino Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Alytaus, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio ir Šilutės savivaldybių administracijomis bei 7 nevyriausybinėmis organizacijomis.

Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content