Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

2023 m. sausio 16 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje (pradžia 9 val.) numatomas svarstyti klausimas:

<…>.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Draugijos „Santara“ stelos (u. k. 4427), Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.  

Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 4427) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti  Draugijos „Santara“ stelos (u. k. 4427), Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., vertingąsias savybes, memorialinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.
<…>.

Dalintis
Skip to content