Informacija Pagėgių savivaldybės gyventojams su negalia, pakeista būsto pritaikymo tvarka

2022 metų vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ kuriuo būsto pritaikymo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija.

Nuo šių metų vasario mėnesio būsto pritaikymo poreikis bus vertinamas pagal individualius žmogaus poreikius. Taip pat savivaldybė kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM galės priimti sprendimą atlikti papildomus darbus, kurie neįtraukti į galimų pritaikymo darbų sąrašą.

Būstas gali būti pritaikomas žmonėms su negalia, turintiems:

  • specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir turintiems judėjimo sutrikimų,
  • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį,
  • specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar priežiūros (pagalbos) poreikį dėl intelekto ar psichikos negalios.

Iš aukščiau nurodytų asmenų išskiriamos šios grupės asmenų, kuriems būstas pritaikomas pirmumo teise: vaikams su negalia iki 18 metų, slaugomi ir dializės procedūras gaunantys žmonės su negalia, neįgalieji, besimokantys pagal formaliojo švietimo programas, dirbantys neįgalieji.

Kokie keliami reikalavimai pritaikomam būstui?

Būstas nuosavybės teise turi priklausyti neįgaliajam, jo atstovui ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei. Jeigu būstas priklauso ne pačiam neįgaliajam, būtina gauti būsto savininko sutikimą pritaikyti būstą. Nekilnojamasis turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre, neareštuotas, neapribotos būsto savininko daiktinės teisės į būstą (išskyrus hipoteką), tai turi būti nuolatinė ir faktinė dėl būsto pritaikymo besikreipiančio žmogaus gyvenamoji vieta. Išimtis – atvejai, kai žmogus su negalia ten negyvena, nes būstas nėra pritaikytas.

Būstas galės būti pritaikomas trimis būdais:

  • būsto pritaikymą organizuos savivaldybė atėjus būsto pritaikymo eilei,
  • asmuo savarankiškai organizuos dalį ar visus būsto pritaikymo darbus,
  • gauti būsto pritaikymo išlaidų kompensaciją, jeigu asmuo nusipirks visiškai pritaikytą ar iš dalies pritaikytą būstą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content