Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) nuotolinis posėdis

2023 m. balandžio 3 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2- 10 

Numatomi svarstyti klausimai:

1. Klausimas dėl statinių liekanų, esančių Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Krakeniškių k., įvertinimo ir tikslingumo rengti  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilos (u. k. 18), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Krakeniškių k., vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Svarstymo pagrindas – gautas M. Ž. prašymas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai įvertinti statinių liekanas, esančias Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Krakeniškių k., ir nustatyti, ar tikslinga rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilos (u. k. 18), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Krakeniškių k., vertingosiomis savybėmis. Pateikta atliktų architektūrinių tyrimų pažyma.

<…>.
Posėdžio pradžia 9 val.
Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Dalintis
Skip to content