Skelbiamas vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti programas, kurios skiriamos organizuoti kokybišką, turiningą vaikų ir jaunimo užimtumą, poilsį vasaros atostogų metu ar per mokslo metus, kurti saugią, sveiką poilsio ir ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas plėtoti socialinę kompetenciją ir tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius.

Programas teikti ir vykdyti gali Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso paraiškos formą ir iki 2023 m. balandžio 18 d. kartu su kitais reikalingais dokumentais ją pateikti Pagėgių savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai 99288.

Prioritetai teikiami programoms:

  • sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam vaikų skaičiui;
  • turi kitų finansavimo šaltinių;
  • numato bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis;
  • veiklose numatyti aktyvūs, nauji, netradiciniai vaikų ugdymo metodai ir formos, skatinantys vaikų gamtos pažinimą, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, kūrybą bei saviraišką, ugdantys socialines ir emocines kompetencijas, sudarantys galimybes atskleisti vaiko gabumus, gebėjimus;
  • numato užimti mokinius turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą.

Vienas programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Programosi finansuojamos Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Virginiją Sirvidienę tel. (8 441) 57 367, arba el. p.  v.sirvidiene@pagegiai.lt

Paraiškos forma

Tvarkos aprašas

Dalintis
Skip to content