Informacija dėl valstybinės žemės naudojimo ūkio veiklai vykdyti

Informuojame, kad nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2024 m. balandžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 13 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2556.

Šiuo įstatymu suteikiama teisė savivaldybėms, kaip valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose patikėtiniui, išduoti sutikimus laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti asmens, pageidaujančio laikinai naudoti žemę, prašymu vieniems metams arba iki sprendimo perleisti šiuos žemės plotus nuosavybėn, perduoti neatlygintinai naudotis ar išnuomoti priėmimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. žemės sklypais nesuformuotais laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais, naudojusiems šį laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotą iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal Nacionalinės žemės tarnybos išduotame leidime laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti nurodytas sąlygas.

Asmuo, pageidaujantis laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti žemės sklypais nesuformuotu laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotu, prašymą leisti laikinai naudotis šiuo žemės plotu pateikia Pagėgių savivaldybės merui. Prie prašymo leisti laikinai naudotis žemės sklypais nesuformuotu valstybinės žemės plotu asmuo, naudojęs šį laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotą iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal Nacionalinės žemės tarnybos išduotą leidimą laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti, prideda iki 2023 m. gruodžio 31 d. galiojusio Nacionalinės žemės tarnybos įgalioto asmens patvirtinto įsakymo dėl leidimo laikinai naudotis šiuo plotu kopiją.

Prašymą ir kitus dokumentus galite pateikti Pagėgių savivaldybės administracijos viename langelyje Vilniaus g. 11 Pagėgiai, arba Architektūros ir turto valdymo skyriaus 307 kab.

Prašymo dėl sutikimo laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti forma.

Išsamesnę informaciją teikia Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdemaras Dikmonas, tel. +370 696 09100 arba vyresnioji specialistė Roma Kantminienė, tel. 8 441 70400.

Dalintis
Skip to content