Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 16-asis posėdis

2024 m. birželio 27 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 16-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai:

Ekonomikos ir finansų komitetas –  birželio 20 d. 15.00 val.

Teritorijų ir strateginio planavimo komitetas – birželio 21 d. 13.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetas – birželio 21 d. 14:30 val. 

Pagėgių savivaldybės VII šaukimo tarybos 16 -ojo posėdžio preliminari darbotvarkė

1. Dėl Pagėgių savivaldybės VII – jo šaukimo tarybos 16-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

2. T1-124 ,,Dėl pritarimo projekto „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Pagėgių savivaldybėje“ įgyvendinimui“.

Rengėja –  Kristina Tutlienė, Patarėja (savivaldybės gydytoja).

3. T1-125 ,,Dėl pritarimo projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Pagėgių savivaldybėje“ įgyvendinimui“.

Rengėja –  Kristina Tutlienė, Patarėja (savivaldybės gydytoja).

4. T1-130 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos veiklos  nuostatų  patvirtinimo”.

Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

5. T1-131 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudėties patvirtinimo”.

Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

6. T1-115 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja. 

7. T1-116 ,,Dėl pritarimo projektui „Apsaugoto būsto paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“.

Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja. 

8. T1-117,,Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“.

Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja. 

9. T1-118 ,,Dėl pritarimo paraiškos „Atgal į gamtą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“.

Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.

 10. T1-121 ,,Dėl pritarimo paraiškos „Nauji aplinkos apsaugos valdymo sprendimai“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“.

Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.

11. T1-126 ,,Dėl pritarimo projektui „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione“

Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.

12. T1-119 ,,Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje“ veiklų įgyvendinimui Pagėgių savivaldybei priklausančiame žemės sklype“.

Rengėja – Guoda Kazakevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

13. T1-120 ,,Dėl pastato, kaip bešeimininkio turto, įrašymo į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą“.

Rengėja–  Aušra Motuzienė, Architektūros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

14. T1-128 ,,Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės negyvenamąsias patalpas nuomos  be konkurso būdu ir  patalpų nuomos mokesčio nustatymo“.

Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.

15. T1-122 ,,Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2025  metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“.

Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.

16. T1-123 ,, Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2025 metams“.

Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.

 17. T1-114 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2024 metams“.

Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.

18. T1-113 ,, Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4)”.

Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.

19. T-129 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ pakeitimo“.

Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.

Dalintis
Skip to content