KVIEČIAME DALYVAUTI DISKUSIJOJE APIE TURIZMO PLĖTROS PRIORITETUS IR JŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMUS TAURAGĖS REGIONE

2020 m. liepos 22 d. VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ kartu su Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis organizuoja Tauragės regiono turizmo srities atstovų diskusiją, kurios metu bus siekiama aptarti turizmo plėtros bendrus prioritetus ir galimus jų įgyvendinimo veiksmus. Diskusijoje kviečiami dalyvauti ir regiono kaimyninių savivaldybių atstovai. Turizmo plėtra yra viena iš sudedamųjų rengiamos Tauragė+ funkcinės zonos plėtros strategijos dalių. Susitikime kviečiami dalyvauti savivaldybių administracijų ir įstaigų, saugomų teritorijų direkcijų, verslo, mokymo įstaigų, žiniasklaidos atstovai. Į renginį kviečiame registruotis elektroniniu paštu g.cesonis@cpva.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, pareigas ir elektroninį paštą. Pagėgių savivaldybė organizuoja pavežėjimą į renginį, todėl maloniai prašome turizmo srities atstovus, norinčius dalyvauti diskusijoje, iki liepos 21 d. 12.00 val. registruotis elektroniniu paštu r.vidraite@pagegiai.lt  arba tel. nr. +370 650 56984. Renginio vieta: Raudonės pilis (Pilies g. 1, Raudonė, Jurbarko rajono savivaldybė).
Preliminari reginio darbotvarkė (pranešėjai derinami):
9:30–10:00
  Atvykimas ir registracija
10:00–10:20 Įžanginis žodis Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos rengimo proceso pristatymas
10:20–11:10 Bendradarbiavimo turizmo srityje Tauragės regione gerosios patirties pristatymas
11:10–11:30 Kavos pertrauka
11:30-12:30 Diskusijų, įvykusių 2019 m. rugsėjo 18 d. ir lapkričio 5 d., apibendrintų rezultatų pristatymas Turizmo plėtros galimų prioritetų pristatymas
12:30–13:30 Pietūs
13:30-15:30 Diskusija apie turizmo plėtros prioritetus ir galimus jų įgyvendinimo veiksmus
15.30-15:45 Diskusijos apibendrinimas
Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti! Informacija apie rengiamą Tauragė+ funkcinės zonos strategiją Tauragė+ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Ši bandomoji iniciatyva įgyvendinama kaip Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas“ dalis.
Dalintis
Skip to content