LT-PL-5

PRADEDAMAS VYKDYTI PROJEKTAS „LT–PL BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS KRIZIŲ VALDYMO IR SAUGUMO SRITYSE“

Pagėgių savivaldybės administracija kartu su Dobrzyniewo Duże valsčiumi (Lenkija) įgyvendina projektą „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“, Nr. LT-PL-5R-348, kurio sutartis su LR Vidaus reikalų ministerija buvo pasirašyta 2021 m. vasario 4 d. Projekto paramos gavėjas ir pagrindinis projekto vedantysis partneris (leader partner)– Dobrzyniewo Duże valsčius, projekto partneris – Pagėgių savivaldybės administracija.

Projekto biudžetas: 997 944,65 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ): 848 252,94 Eur. Projekto partnerių indėlis (15%): 149 691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai: 502 995,35 Eur paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85%): 427 546,04 Eur, Pagėgių savivaldybės indėlis (15%): 75 449,31 Eur.

Projekto paraiška buvo parengta pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Lietuva − Lenkija bendradarbiavimo programos 2020 m. gegužės 4 d. paskelbtą 5-ąjį kvietimą. Projekto tikslas – atsižvelgiant į Covid-19 situaciją, sustiprinti viešąjį administravimą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Dobrzynievo Duže valsčiaus ir Pagėgių savivaldybės, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę didinant žmonių saugumo jausmą PL-LT pasienio regione. Šiam tikslui pasiekti bus organizuojamos bendros veiklos, kurios bus skirtos vaikų (5 renginiai) bei prevencijos ir sąmoningumo ugdymo (7 renginiai) mokymams, gyventojų, dalyvaujančių krizių valdyme, senyvo amžiaus, socialiai remtinų ir socialinės atskirties gyventojų įgūdžių tobulinimui (8 renginiai). Taip pat bus surengtos dvi konferencijos – atidarymo ir uždarymo. Projekto uždavinys – bendradarbiavimo ir partnerysčių pagrindu stiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti ištikus krizinei situacijai bei atlikti remonto darbus pastato, kuris bus pritaikytas krizės ir pandemijos atvejams suvaldyti, adresu Klaipėdos g. 4, Pagėgiai. Pasibaigus pandemijai, suremontuotas pastatas bus naudojamas kaip laikinas socialinis būstas socialinės rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto. Taip pat bus galimybė perkelti krizių centrą į suremontuoto pastato dalį.

Įgyvendinus projektą tikimasi sustiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti ištikus krizinei situacijai, turėti pastatą, pritaikytą krizių suvaldymui bei įsigyti specialią transporto priemonę su būtinų cheminių priemonių rinkiniu, ekstremaliosios situacijos padariniams valdyti ir šalinti. Taip pat bus įsigyta kitų specialiųjų priemonių ekstremaliosios situacijos valdymui: kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių. Bus įsigytas profesionalus 3D spausdintuvas medicininei įrangai (kaukėms, pirštinėms, skydeliams) spausdinti.

 Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto pradžia 2020 m. gruodžio 1 d., pabaiga – 2022 m. lapkričio 30 d.

Dėl šalyje paskelbto karantino šiuo metu visi parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai organizuojami nuotoliniu būdu.


Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį. 

Dalintis
Skip to content