ĮVYKO NUOTOLINIS PROJEKTO „LT – PL BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS KRIZIŲ VALDYMO IR SAUGUMO SRITYSE“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Kovo 16 d. įvyko nuotolinis projekto „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“, Nr. LT-PL-5R-348, partnerių susitikimas. Susitikimo metu projekto vadovas Piotr Citko aptarė bendrą projekto įgyvendinimo eigą, preliminarias susitikimų datas bei esminius projekto eigos ir biudžeto keitimo klausimus, kuriuos planuoja artimiausiu metu aptarti su Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojais. Projekto koordinatorė Ilona Drukteinienė informavo apie jau atliktus parengiamuosius darbus, įvykdytus pirkimus ir sutaupytas lėšas, kurias planuojama perskirstyti į kitas biudžeto eilutes.

Dėl neaiškios pandeminės situacijos, kontaktiniai partnerių susitikimai, planuoti mokymai ir konferencijos atidedami vėlesniam laikui. Kitas darbo grupės susitikimas taip pat planuojamas nuotoliniu būdu.

Informacija apie projektą

Pagėgių savivaldybės administracija kartu su Dobrzyniewo Duże valsčiumi (Lenkija) įgyvendina projektą „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“, Nr. LT-PL-5R-348, kurio sutartis su LR Vidaus reikalų ministerija buvo pasirašyta 2021 m. vasario 4 d. Projekto paramos gavėjas ir pagrindinis projekto vedantysis partneris (leader partner)– Dobrzyniewo Duże valsčius, projekto partneris – Pagėgių savivaldybės administracija.

Projekto biudžetas: 997 944,65 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ): 848 252,94 Eur. Projekto partnerių indėlis (15%): 149 691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai: 502 995,35 Eur paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85%): 427 546,04 Eur, Pagėgių savivaldybės indėlis (15%): 75 449,31 Eur.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į Covid-19 situaciją, sustiprinti viešąjį administravimą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp Dobrzynievo Duže valsčiaus ir Pagėgių savivaldybės, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę didinant žmonių saugumo jausmą PL-LT pasienio regione.

Projekto uždavinys – bendradarbiavimo ir partnerysčių pagrindu stiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti ištikus krizinei situacijai bei atlikti remonto darbus pastato, kuris bus pritaikytas krizės ir pandemijos atvejams suvaldyti, adresu Klaipėdos g. 4, Pagėgiai. Pasibaigus pandemijai, suremontuotas pastatas bus naudojamas kaip laikinas socialinis būstas socialinės rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto. Taip pat bus galimybė perkelti krizių centrą į suremontuoto pastato dalį.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto pradžia 2020 m. gruodžio 1 d., pabaiga – 2022 m. lapkričio 30 d.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį

Dalintis
Skip to content