Diskutuota dėl bendrojo ugdymo mokymų įstaigų ateities

Praėjusią savaitę Pagėgių savivaldybės į posėdžių salę rinkosi bendrojo ugdymo mokyklų, savivaldybės vadovai, tarybos nariai. Susitikime aptartas Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano pakeitimo projektas.

Darbo grupė, kurią sudaro: Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Dargužas (darbo grupės pirmininkas), švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė (darbo grupės pirmininko pavaduotoja), savivaldybės tarybos narės Ligita Kazlauskienė ir Ramutė Valančienė, turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kaupienė, finansų skyriaus vedėja Rūta Fridrikienė, centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Ona Simanavičienė, aptarė pernai metų gruodį priimtą LR Vyriausybės nutarimą, kurio numatoma, kad nuo kitų mokslo metų nebeliks jungtinių 5-8 klasių.

Darbo grupės posėdyje dalyvavo Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, mero pavaduotojas Edgaras Kuturys, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktorės funkcijas Virginija Bagdonienė,  Stoniškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktorės funkcijas Jolita Šeputienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas.

V. Sirvydienės pristatė komisijai Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. priimtą nutarimą „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, kurio esminiai pakeitimai yra šie: nuo 2022-2023 m. m. neliks jungtinių 5-8 klasių, tik dvi klases bus galima jungti 1-4 klasėse. Nepilnos klasės, kuriose yra mažiau kaip 8 mokiniai, nebus finansuojamos iš valstybės biudžeto. Nuo 2024-2025 mokslo metų formuojant vieną III gimnazijos klasę joje privalės  mokytis ne mažiau kaip 21 mokinys. Nuo 2026-2027 mokslo metų gimnazijose III klasių sraute turės mokytis ne mažiau kaip 31 mokinys (2 klasės). Mokyklos, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, turės būti reorganizuojamos arba likviduojamos. Pasak Pagėgių savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos, tai palies Stoniškių pagrindinę mokyklą ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinę mokyklą, nes jose, pagal šį vyriausybės nutarimą, turi būti atliekama struktūros pertvarka.

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius teigė, kad reikia ieškoti būdų, kaip mokymo įstaigas išlaikyti, tam, kad bent jau pradinių klasių mokiniai galėtų mokytis arčiau namų.

„Apie tai, kad reorganizacija neišvengiama, mes kalbame jau ne pirmus metus, tačiau vyriausybės priimtas nutarimas mums nepalieka kitų alternatyvų. Tačiau, tam, kad nereiktų mokyklų uždaryti visai, verta svarstyti galimybę jas prijungti prie Algimanto Mackaus gimnazijos“, – svarstė meras V. Bendaravičius.

Posėdyje nutarta reorganizuoti Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinę ir Stoniškių pagrindinę mokyklas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. prijungiant jas prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, paliekant ir toliau jas veikti tose pačiose patalpose. Šiuose padaliniuose vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektasbus teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai artimiausiame tarybos posėdyje.

Pagėgių savivaldybės informacija

Dalintis
Skip to content