Kviečiame registruotis į 2022 metų neformaliojo vaikų švietimo programas

Kviečiame pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose besimokančius mokinius registruotis į neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, kurie bus vykdomi 2022 m. vasario– gruodžio mėnesiais. Mokiniai gali rinktis vieną, jiems patinkančią programą.

Pagėgių savivaldybėje akredituotos 8 neformaliojo švietimo programos. 7 iš jų vykdomos jau keletą metų, 1 programa veiklą pradės šiais metais. Programų vadovai kviečia vaikus ir jų tėvelius (globėjus) registruotis jų vykdomose veiklose. Registruotis – tai skambinti telefonu, rašyti elektroninius laiškus programų vadovams, kurių kontaktai nurodyti žemiau esančioje lentelėje. Registravimas į visas programas vyks iki 2022 m. vasario 7 d.

 

 

AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ, KURIAS GALI RINKTIS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIAI, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Teikėjo pavadinimas, kontaktai

Programos pavadinimas

Vykdymo vieta

Mokinių amžius

Trumpas NVŠ programos aprašymas

 

 

 

1.

 

 

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

 

 

Evelina Norkienė,

tel. nr.: +37067837658,

el. p.: pagegiumsm@gmail.com

 

 

Muzikinis neformaliojo vaikų švietimo ugdymas

 

 

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla, Vilniaus g. 46, Pagėgiai.

 

 

 

7-19 metų

Muzikavimas pasirinktu instrumentu (fortepijonu, akordeonu, variniais pučiamaisiais instrumentais, bosine gitara, balsu), ansamblis (vokalinis, gitaristų, akordeonistų, varinių pučiamųjų instrumentų), jaunių choras. Individualūs bei grupiniai užsiėmimai, koncertai,

meniniai projektai, festivaliai, dainų šventės.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

 

 

 

 

 

Evelina Norkienė,

tel. nr.: +37067837658,

el. p.: pagegiumsm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Tinklinis

Stoniškių pagrindinė mokykla, Klaipėdos

g. 17, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

*Šilgalių mokykla- daugiafunkcinis centras, Mokyklos g. 1, Šilgalių k., Pagėgių sav.

*Natkiškių Z.

Petraitienės pagrindinė mokykla, Natkiškių k., Pagėgių

sav.

 

 

 

 

 

10-19 metų

 

 

 

 

 

Tinklinio žaidimo mokymas: bendras fizinis, specialus fizinis, techninis taktinis, teorinis, žaidybinis bei intelektualinis parengimas.

 

 

3.

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

Evelina Norkienė,

tel. nr.: +37067837658,

el. p.: pagegiumsm@gmail.com

 

Dailės terapija

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto

mokykla, Dailės skyrius, Vilniaus g. 46, Pagėgiai.

 

7-18 metų

Meninė – kūrybinė veikla, kaip gydantis, nukreipiantis dėmesį, harmonizuojantis veiksnys. Piešimas, tapyba, kompozicija iš įvairių gamtinių bei dirbtinių medžiagų.

 

 

 

4.

Laisvoji mokytoja

Lina Diktanaitė

tel. nr.:+37060965961,

  el. p.: linadiktanaite@gmail.com

Sportiniai šokiai Pagėgiuose

*Pagėgių kultūros    centras, Jaunimo g. 3, Pagėgiai.

*Klaipėdos g. 17, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

6-19 metų

Programos tikslas – mokyti sportinių šokių, suteikti žinių apie šokių ir sporto naudą, lavinti teisingą stovėseną ir laikyseną, skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti savarankiškumą,toleranciją. Vaikai dalyvauja varžybose, pasirodymuose, siekia užsibrėžtųtikslų, gilina šokių žinias, lavina kūną.

5.

Laisvoji mokytoja Lina Diktanaitė

tel. nr.:+37060965961,

el. p.: linadiktanaite@gmail.com

 

„Edukacinės ekskursijos“

 

Vykimas autobusu į edukacines ekskursijas: Klaipėdą, Kretingą, Šilutę ir kitus miestus bei rajonus

 

7-17

metų

Programos tikslas – pasaulio pažinimas, naujų potyrių, teigiamų emocijų ir socialinių įgūdžių lavinimas. Vaikai vyksta į edukacines ekskursijas, kurių metu klausia ir ieško atsakymų, daro išvadas, stebi, vertina, išklauso, išsako savo mintis, mokomi pozityviai bendrauti, būti atsakingais. Vaikams bus suteikta galimybė  atsiskleisti jų asmenybei, talentui, iniciatyvai. Pagal mokinių poreikius bus koreguojamas ekskursijų turinys, vieta. Vaikai patys priims sprendimus, ugdys įvairias kompetencijas.

6.

Laisvasis mokytojas Antanas Merkevičius

tel. nr.: +37069933772,

el.p.:antanas.merkevicius@gmail.com

Dvikovinės sporto šakos

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Vilniaus g. 3, Pagėgiai

8-18

metų

Programos tikslas – supažindinti moksleivius su dvikovinėmis sporto šakomis, ugdyti jų ryžtą, discipliną, atsakomybę siekiant užsibrėžtų tikslų. Užsiėmimų metu per vykdomą veiklą mokiniams bus diegiamas pozityvus požiūris į sveiką gyvenseną, jie bus skatinami stiprėti fiziškai ir dvasiškai, mokomi susikaupimo, kantrybės, koncentracijos, atsakomybės, pasitikėjimo savimi, pagarbos bendraamžiams ir

vyresniems, disciplinos, tvirtės jų charakteris, stiprės valia.

7.

Laisvoji mokytoja Rasa Šlajienė

tel. nr.:+37065286032,

el.p.: r.slajiene@gmail.com

Jaunimo klubas „JIE“

P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

13-19

metų

Mokinys, ugdydamasis šiame kurse susipažins su Lietuvos ir savo krašto istorija, įdomiais žmonėmis, dalyvaus projektinėje-kūrybinėje veikloje. Taip pat bus ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos, patriotinės vertybės. Kiekvienas mokinys dalyvaus veiklose panaudodamas visas savo išgales, bręs kaip asmenybė – kūrybiška, aktyvi, gebanti bendradarbiauti, padėti kitam ir imtis atsakomybės.

8.

Lietuvos šaulių sąjunga

tel. nr.: +37061473750,

el.p.:vitalija.slepaviciene@sauliusajunga.lt

Pagėgių jaunųjų šaulių programa

*Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, Vilniaus g. 3, Pagėgiai

*Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija,

P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

11-19

metų

Moksleivis, jaunasis šaulys, ugdydamasis šiame kurse įvertins savo žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoks tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pniaumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus ir kt.

Dalintis
Skip to content