Skelbiamas vaikų socializacijos projektų rėmimo konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti programas, kurios skiriamos organizuoti kokybišką, turiningą vaikų ir jaunimo užimtumą, poilsį vasaros atostogų metu ar per mokslo metus, kurti saugią, sveiką poilsio ir ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas plėtoti socialinę kompetenciją ir tenkinti pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius.

Projektus teikti ir vykdyti gali Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų socializacijos projektų rėmimo konkurso paraiškos formą ir iki 2022 m. birželio 14 d. Kartu su kitais reikalingais dokumentais ją pateikti Pagėgių savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai 99288.

Prioritetai teikiami programoms:
• sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam vaikų skaičiui;
• turi kitų finansavimo šaltinių;
• numato bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis;
veiklose numatyti aktyvūsnaujinetradiciniai vaikų ugdymo metodai ir formosskatinantys vaikų gamtos pažinimąfizinį aktyvumąsveiką gyvensenąkūrybą bei saviraiškąugdantys socialines ir emocines kompetencijassudarantys galimybes atskleisti vaiko gabumusgebėjimus;
• numato užimti mokinius turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negaliosgaunantiems socialinę paramą.

Vienas projekto teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Projektai finansuojami iš Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Virginiją Sirvidienę tel. (8 441) 57 367, arba el. p.  v.sirvidiene@pagegiai.lt

Reikalingi dokumentai:

Dalintis
Skip to content