Kodėl mes? Vietos veiklos grupių įgyvendinama bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (BIVP) iniciatyva – galimybė patiems kurti savo ateitį

45wer„Bendruomeerfsfssnės inicijuota vietos plėtra“ yra Europos Komisijos vartojama sąvoka, kuria apibūdinamas tradicinei principu „iš viršaus į apačią“ grindžiamai plėtros politikai priešingas požiūris. Įgyvendinant BIVP, iniciatyvos imasi vietos gyventojai, kurie užmezga vietos partnerystės ryšius, parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją. Šia strategija siekiama ne vien atsverti bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos pačios socialinius, aplinkos bei ekonominius pranašumus, pasinaudoti jos turtais. Šiuo tikslu partnerių grupei skiriamas ilgalaikis finansavimas ir ji pati sprendžia, kaip šias lėšas naudoti.

Siekis didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą išlieka labai aktualus ir 2021-2027 m. finansavimo periode, todėl ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstų priemonių svarba taip pat nėra sumažėjusi.

Vietos plėtros strategijas Pagėgių miesto vietos veiklos grupė rengia ir įgyvendina pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų investicijų programa), 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės varomoji jėga, todėl kiekvienoje demokratinėje šalyje šis procesas įvairiais būdais skatinamas. Bendruomenei dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas. Galimybė spręsti iššūkius perduodama tiems žmonėms, kurie juos patiria, tačiau nesitikima, kad jie tuos iššūkius išspręs vien savo jėgomis.

Siekiame padėti užmegzti ryšius tarp žmonių, įstaigų ir organizacijų. Kviečiame Visus Pagėgių miesto problemas spręsti ir ateitį kurti kartu!

Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų el. paštu: vvgpagegiai@gmail.com

  1. Jūsų organizacijos pavadinimas
  2. Kokias problemas spręsite Jūsų idėja
  3. Vieni ar su partneriu (-iais)
  4. Projektas skirtas……., kam?

Atsakykite ir padėsime Jums įgyvendinti Jūsų idėjas!!!!

Dalintis
Skip to content