Natkiškių seniūnijos, Panemunės m. ir Kentrių k. gyventojams pristatyti nuveikti darbai

Šią savaitę Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius lankėsi Natkiškiuose, Panemunėje ir Kentriuose. Susitikimuose su gyventojais taip pat dalyvavo mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė, administracijos direktorė Dalija Irena Einikienė, seniūnijų seniūnai, Žemės ūkio, Strateginio planavimo ir investicijų, Architektūros ir kraštotvarkos skyrių vedėjai.

Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius pristatė nuveiktus bei planuojamus darbus, numatytus investicinius projektus bei aptarė kitus gyventojams rūpimus klausimus. Mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė supažindino su Visuomenės sveikatos biuro teikiamomis paslaugomis Pagėgių savivaldybės gyventojams. Administracijos direktorė Dalija Irena Einikienė pristatė savivaldybės biudžeto išlaidas pagal vykdomas funkcijas.

Natkiškių seniūnijos gyventojams aktualūs kelių priežiūros, švietimo, socialinių paslaugų klausimai, domėtasi pagalba bėgantiems nuo karo Ukrainos piliečiams.

Panemunės m. gyventojai akcentavo, kad Panemunėje esančio Pievų g. kelio būklė prasta, todėl prašoma gatvę išasfaltuoti, o  toje pačioje gatvėje esančius pavojingus medžius nupjauti. Taip pat išsakyti pastebėjimai dėl naujo pylimo, autobusų maršrutų, gatvių apšvietimo.

Kentrių k. gyventojai išsakė pastebėjimus dėl vandens kokybės gyvenvietėje, kelių priežiūros, gatvių apšvietimo, domėjosi užimtumo vietos gyventojams galimybėmis.

Kiti numatyti susitikimai su seniūnijų gyventojais skelbiami Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt ir savivaldybės Facebook paskyroje.

Dalintis
Skip to content