Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 53-asis posėdis

2023 m. vasario 2 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 53-asis posėdis.

Komitetų laikai:

Ekonomikos ir finansų – 2023-01-31, 13.00 val.
Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2023-01-31, 15.00 val.
Teritorijų ir strateginio planavimo – 2023-01-30, 14.00 val.

Darbotvarkė:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 53-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-23 „Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 3. T1-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 4. T1-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 metų tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  Rengėja – Rasa Žuklijūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.
 5. T1- 7 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 6. T1-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Lina Augustinavičiūtė, Tarybos narė.
 7. T1-31Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos“
  Rengėja – Lina Augustinavičiūtė, Tarybos narė.
 8. T1-47 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Aušra Zongailienė, Tarybos narė.
 9. T1-8 „Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Evelina Popendikytė – Stonienė, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (civilinei saugai ir mobilizacijai).
 10. T1-6 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimoNr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 11. T1-24 „Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 12. T1-25 „Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 13. T1-26 „Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 14. T1-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 15. T1-20 „Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
 16. T1-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
 17. T1-29 „Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
 18. T1-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja.
 19. T1-38 „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja.
 20. T1-34 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja.
 21. T1-43 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos valandinio įkainio patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja
 22. T1-42 „Dėl psichosocialinės pagalbos paslaugos valandinio įkainio patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja.
 23. T1-44 „Dėl teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos valandinio įkainio patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja.
 24. T1-2 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 25. T1-33 „Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 26. T1-39Dėl maksimalių trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo“.
  Rengėja – Birutė Danielienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vyriausioji specialistė.
 27. T1-35 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
  Rengėja – Birutė Danielienė, Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.
 28. T1-36 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėja – Birutė Danielienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vyriausioji specialistė.
 29. T1-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-198 ,,Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Irena Kentrienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vyriausioji specialistė.
 30. T1-17 „dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 31. T1-1 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijai“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 32. T1-3 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijai“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 33. T1-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 34. T1-12 „Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 35. T1-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą“ pakeitimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 36. T1-45 „Dėl leidimo likviduoti UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 37. T1-5 „Dėl žemės sklypų Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslo nustatymo“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius
 38. T1-9 „Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Stoniškių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo“
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 39. T1-10 „Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 40. T1-11 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:65, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 8, išnuomojimo aukciono būdu“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 41. T1-13 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:61, esančio Pagėgių m., Draugystės g. 2, išnuomojimo aukciono būdu“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 42. T1-14 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:62, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 2, išnuomojimo aukciono būdu“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 43. T1-15 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:63, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 4, išnuomojimo aukciono būdu“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 44. T1-16 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:64, esančio Pagėgių m., Pramonės g. 6, išnuomojimo aukciono būdu“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 45. T1-18 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:60, esančio Pagėgių m., Draugystės g. 1, išnuomojimo aukciono būdu“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 46. T1-32 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“.
  Rengėja – Edita Gedgaudė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.
 47. T1-22 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo“.
  Rengėja – Edita Gedgaudė, Architektūros ir kraštotvarkos  skyriaus vyriausioji specialistė
 48. T1-40 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešojoje įstaigoje „sporto ir turizmo centras“ audito atlikimo“.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

 1. T1-49 „Dėl leidimo išnuomoti patalpas, esančias Vilniaus g. 25, Pagėgių mieste“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
Dalintis
Skip to content