Kvietimas gyventojams teikti projektų idėjų pasiūlymus

Pagėgių savivaldybė įgyvendindama dalyvaujamąjį biudžetą, kviečia Pagėgių krašto gyventojus iki š. m. birželio 16 d. teikti idėjas, planus ir numatomas vizijas savivaldybės gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Už atrinktas idėjas balsuos gyventojai, projektą įgyvendins ir finansuos Pagėgių savivaldybė, kuri šiais metais skyrė 7 000 Eur.

Projektų idėjų pasiūlymų teikimą reglamentuoja tvarkos aprašas, patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-203 „ Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Galimi pareiškėjai – Pagėgių savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų, siūlantys gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas ir turintys gyventojų pritarimą projekto idėjai.

Projekto idėjos pasiūlymas – tai Aprašo 1 priede nustatyta forma, kompiuteriu užpildytomis visomis jos grafomis lietuvių kalba, su brėžiniais, schemomis, vizualizacija ar kita naudinga informacija, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui (Aprašo 1 priedas).

Pritarimas projekto idėjai – tai Aprašo 2 priedas, kurį Pareiškėjas prideda prie projekto idėjos pasiūlymo su ne mažiau nei 20 savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių kaip 16 metų gyventojų sąrašu – jų vardu, pavarde, deklaruota gyvenamąja vieta, asmens kodu, parašu, palaikančių siūlomą projektą (Aprašo 2 priedas).

Būtinieji reikalavimai  projekto idėjos pasiūlymui:

  • projektas turi būti įgyvendinamas Pagėgių savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;
  • siūlomas projektas turi būti įgyvendinamas per einamuosius metus, kurio bendra vertė neviršija 7 tūkst. Eurų, įskaitant techninio projekto parengimą, montavimo darbus ir pan. Išlaidas, susijusias su projekto idėjos pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas;  
  • tinkamai užpildytą projekto idėjos pasiūlymą (aprašo 1 priedas) ir pritarimą projekto idėjai (aprašo 2 priedas), pasirašytus elektroniniu parašu arba pasirašytus ir nuskenuotus, priimame elektroniniu būdu el. paštu info@pagegiai.lt ir Pagėgių rajono savivaldybės administracijoje , Vilniaus g. 9 Pagėgiai, 303 kabinetas iki 2023 m. birželio 16 d. 15.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia:

  • Bendraisiais administraciniais projektų idėjų pasiūlymų pateikimo klausimais – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Ina Valauskienė (tel. 8 441 70413, el. p. i.valauskiene@pagegiai.lt);
  • Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Valdemaras Dikmonas (tel. 8 441 70400, el. v.dikmonas@pagegiai.lt).
Dalintis
Skip to content