Pagėgių savivaldybėje atrinktas projekto „Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“ socialinių dirbtuvių paslaugos partneris

Vadovaudamasi Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Tauragės regiono žemėlapiu, patvirtintu Tauragės regiono plėtros tarybos 2024 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Tauragės regiono žemėlapio patvirtinimo“, Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) ,,Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo“ 2.4.3 papunkčiu, Pagėgių savivaldybės mero 2024 m. birželio 14 d. potvarkiu ,,Dėl projekto „Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“  socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į projekto ,,Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“ socialinių dirbtuvių paslaugos Pagėgių savivaldybėje partnerių paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos 2024 m. liepos 5 d. protokolą Nr. 1, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius 2024 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-519 „Dėl projekto ,,Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio paskyrimo“ socialinių dirbtuvių paslaugos partneriu atrinktas – Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content