Pasirašyta pagalbos sutartis su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija

Liepos 9 dieną pasirašyta Pagėgių savivaldybės ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pagalbos sutartis. Sutartį pasirašė Pagėgių savivaldybės vicemerė, pavaduojanti merą Ligita Kazlauskienė ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Klaipėdos regioninio skyriaus vadovė Jolanta Jonikienė.

Sutarties tikslas – užtikrinti sklandų bendradarbiavimą vykdant veiklas įvykių, ypatingų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties srityse, jų valdymo, padarinių likvidavimo, taip pat įvedus nepaprastąją ar karo padėtį, paskelbus mobilizaciją, demobilizaciją.

„Tikiu, kad mūsų savivaldybėje yra žmonių, kuriems svarbi savanorystė, prasminga veikla, pagalba kitam”, – susitikimo metu kalbėjo vicemerė L. Kazlauskienė.

Šalys, vykdydamos joms teisės aktų pavestus uždavinius ir siekdamos tinkamai įgyvendinti sutarties tikslą, bendradarbiauja ir draugija gali būti pasitelkiama šiose srityse: teikiant humanitarinę pagalbą ir reikiamas paslaugas atliepiant humanitarinius poreikius; vykdant paieškos, gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus; siekiant padėti krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektams vykdyti funkcijas, susijusias su krizių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų prevencija, valdymu ir jų padarinių šalinimu.

Susitikimo metu kalbėta apie savanorystės galimybes Pagėgių savivaldybėje, aptartos numatytos veiklos. Pagėgių savivaldybėje šiuo metu nėra Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos savanorių, todėl susitikimo metu nutarta ieškoti savanorių Pagėgių krašte. Norintys tapti Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos savanoriais, turėtų užpildyti paraiškos formą.

Susitikime taip pat dalyvavo Pagėgių savivaldybės vicemerė Aušra Zongailienė, savivaldybės administracijos patarėja (parengties pareigūnė) Evelina Popendikytė-Stonienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovės.

Plačiau apie savanorių veiklą čia.

sutartis
sutartis4
sutartis2
parašas
sutartis3
sutartis5
Dalintis
Skip to content