ddderer

Skelbimas dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-38 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinę mokyklą“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas – Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Zosės Petraitienės g. 4., Natkiškių k., Natkiškių sen., LT – 99232  Pagėgių savivaldybė;

juridinio asmens kodas – 190694778;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas –Pagėgių savivaldybės biudžetinė įstaiga Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Vilniaus g. 3, LT- 99292 Pagėgiai;

juridinio asmens kodas – 190695912;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos.

Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla (Zosės Petraitienės g. 4., Natkiškių k., Natkiškių sen., LT – 99232  Pagėgių savivaldybė, juridinio asmens kodas – 190694778).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija (Vilniaus g. 3, LT- 99292 Pagėgiai, juridinio asmens kodas – 190695912). Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančios veiklą Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų nauja redakcija (nuostatai).

Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos pereina po reorganizacijos veiksiančiai biudžetinei įstaigai Pagėgių savivaldybės biudžetinei įstaigai Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai – 2022 m. rugsėjo 1 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos naujos redakcijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų projektu reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinės veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose internetiniuose puslapiuose: Pagėgių savivaldybės www.pagegiai.lt, Pagėgių savivaldybės  Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos https://www.natkiskiai.pagegiai.lm.lt,Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos https://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt, Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje (Zosės Petraitienės g. 4., Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių savivaldybė), Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje (Vilniaus g. 3, Pagėgiai).

Dalintis
Skip to content