ddderer

Skelbiamas Pagėgių savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo atrankos konkursas

Pagėgių savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia konkursą projektams, finansuojamiems iš Pagėgių savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų pagal šias prioritetines kryptis:

  • Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
  • Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo propagavimas;
  • Aplinkos sveikatinimas;
  • Bendruomenės sveikatos stiprinimas ir sveikatos žinių populiarinimas.

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. kovo 31 d. Pagėgių savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus g. 11 Pagėgiai. Paraiškos pateikiamos užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta ,,Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo atrankos konkursui“. 

Paraiškas pagal patvirtintą paraiškos formą gali teikti Pagėgių savivaldybėje registruotos ir veiklą vykdančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, ugdymo institucijos, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai asmenys, parengę programas, atitinkančias visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis ir visuomenės sveikatos stiprinimo projektų kriterijus. Vienas pareiškėjas gali teikti tik po vieną paraišką.Paraiškų pateikimo tvarka ir paraiškos forma patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis Pagėgių savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2022 m. kovo 1 d. posėdžio protokolo Nr. A7-1 protokoliniu nutarimu – siekti nuosekliai formuoti visuomenės pažangai svarbias vertybes, skatinti elgsenos pokyčius aplinkos sveikatinimo srityje bei laikytis darnumo principų, taikant inovatyvius sprendimus ir skaitmeninimo galimybes, numatyta: 2022 metais nefinansuoti programai būtinų viešinimo priemonių (reklaminių skelbimų žiniasklaidos priemonėse spausdinimo, skelbimų, bukletų, renginio programų, skrajučių gaminimo, leidybos) išlaidų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8 654 64 430, el.p. k.tutliene@pagegiai.lt.

Dalintis
Skip to content