Kviečiame susipažinti su planuojamais Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pakeitimais

Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategija.

Vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės „Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemonės Nr. LT027-02-02-01“ finansavimo gairių nuostatomis, patvirtintomis Vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. IV-199 ir 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. IV-188, planuojami šie esminiai pakeitimai:

Jurbarko rajono savivaldybė planuoja šiuos papildomus veiksmus pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui:
1.1.15 Kraštovaizdžio parko ir Mituvos upės pritaikymo lankymui II etapas;
1.1.16. Raudonės pilies ir parko pritaikymas lankymui;
1.1.17. Smalininkų geležinkelio stoties ir vandens matavimo stoties pritaikymas lankymui;
1.1.18. Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui Jurbarko mieste;
1.1.19. Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui;

Šilalės rajono savivaldybė planuoja šiuos papildomus veiksmus pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankymui:
1.1.20. Šilalės tvenkinio ir Šilalės pušyno bei aplinkinių teritorijų pritaikymas lankymui;
1.1.21. Kvėdarnos tvenkinio pritaikymas lankymui;
1.1.22. Pilių piliakalnio Kaltinėnuose pritaikymas lankymui;

Tauragės rajono savivaldybė planuoja papildomą veiksmą
1.1.23. Balskų tvenkinio pritaikymas lankymui;

Pagėgių savivaldybė planuoja papildomą veiksmą
1.1.24. Užlenkio ežero (Panemunėje) pritaikymas lankymui;

Kiti pakeitimai:

1.2.1.Veiksmas „Skatinimo priemonių judėti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas“ neteko galios.
Padidintos 1.2.3. veiksmo „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra“ finansavimo lėšos.

Papildytos 1.2.5. veiksmo „Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse“ apimtys ir finansavimo lėšos.

Kviečiame susipažinti su teikiamu Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pakeitimo projektu:

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki birželio 7 d. el. p. b.budvytis@pagegiai.lt

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content